سفارش تبلیغ
صبا
آدمى نهفته در زیر زبان خویش است . [نهج البلاغه]