سفارش تبلیغ
صبا

جز خدا نگهدارنده ای نیست!

جز خدا نگهدارنده ای نیست!

اخیراً  پارلمان آذربایجان قانونی 12 ماده ای برای مصونیت رؤسای جمهور سابق این کشور (خاندان علی یف) از سؤال و جواب و محاکمه و نیز برای برخورداری ایشان از حقوق بازنشستگی و سایر منافع تصویب کرده است. این قانون به حکم الهام علی یف و توسط نمایندگان خود فروش تصویب شده، اما هم الهام علی یف و هم وابستگان او که همگی خاین به کشور و ملت آذربایجان هستند، باید بداننتد که وقتی بلا آمد، این قوانین سهل است که یک ملت هم نمی تواند جلویش را بگیرد. مگر قذافی و حسنی مبارک را ندیدیم؟... خداوند از قول حضرت نوح (ع) خطاب به فرزند نافرمانش در قرآن می گوید: لاعاصم الیوم من امر الله (امروز در مقابل بلای الهی هیچ نگهدارنده ای جز خدا نیست) بله، زمانی که بلا بر خاندان علی یف برسد، خواهند دید که نه این مجلس و نمایندگان وابسته، نه آمریکا و اسرائیل، هیچ کدام حافظ او نخواهند بود، حتی همین ها بر ضد او قیام خواهند کرد و به کشورشان هم راه نخواهند داد. فقط باید صبر کرد...