سفارش تبلیغ
صبا

گزارش تصویری همایش حمایت از آذربایجان

گزارش تصویری همایش حمایت از آذربایجان گرفتار در  چنگال صهیونیزم - ارومیه 11 خرداد 91 :