سفارش تبلیغ
صبا

حاج واقف عبدالله اف به خدا پیوست

خبر درگذشت جانداز و مظلومانه مجاهد سخت کوش حاج واقف عبدالله اف در زندان الهام علی یف طاغوت آذربایجان دیروز پنج شنبه 21 تیر ماه 1391 برابر با 11 جولای 2012 همه آزادگان به ویژه مسلمانان را متأثر کرد. بی شک خون این بی گناهان الهام فرزند حیدر علی یف را از تخت پادشاهی و سلطنت به تخته ذلت خواهد انداخت. حاج واقف معاون دکتر موسم صمد اف دبیر کل حزب اسلامی آذربایجان بود و هر در زندان طاغوت باکو. اعضای حزب اسلبامی آذربایجان در واقع فرزندان معنوی مرحوم حاج اکرام بنیانگذار حزب هستند و راه او را ادامه می دهند و بی گمان این گروه حق و مبارزان در را خدا پیروز خواهند شد و الهام به سرنوشت قذافی و حسنی مبارک دچار می شود.


جز خدا نگهدارنده ای نیست!

جز خدا نگهدارنده ای نیست!

اخیراً  پارلمان آذربایجان قانونی 12 ماده ای برای مصونیت رؤسای جمهور سابق این کشور (خاندان علی یف) از سؤال و جواب و محاکمه و نیز برای برخورداری ایشان از حقوق بازنشستگی و سایر منافع تصویب کرده است. این قانون به حکم الهام علی یف و توسط نمایندگان خود فروش تصویب شده، اما هم الهام علی یف و هم وابستگان او که همگی خاین به کشور و ملت آذربایجان هستند، باید بداننتد که وقتی بلا آمد، این قوانین سهل است که یک ملت هم نمی تواند جلویش را بگیرد. مگر قذافی و حسنی مبارک را ندیدیم؟... خداوند از قول حضرت نوح (ع) خطاب به فرزند نافرمانش در قرآن می گوید: لاعاصم الیوم من امر الله (امروز در مقابل بلای الهی هیچ نگهدارنده ای جز خدا نیست) بله، زمانی که بلا بر خاندان علی یف برسد، خواهند دید که نه این مجلس و نمایندگان وابسته، نه آمریکا و اسرائیل، هیچ کدام حافظ او نخواهند بود، حتی همین ها بر ضد او قیام خواهند کرد و به کشورشان هم راه نخواهند داد. فقط باید صبر کرد...